Dažniausiai užduodami klausimai apie pokyčius viešojo transporto bilietų sistemoje

Pateikiame atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie naujosios sistemos veikimą.


Kaip veikia Vilniečio kortelės papildymas?

Papildymas veikia įprastu būdu: bilietų pardavimo vietoje padavus Vilniečio kortelę reikia nurodyti norimą bilieto rūšį ir/arba pinigų sumą, kuria norite papildyti kortelę.

Jeigu Jums taikoma važiavimo viešuoju transportu nuolaida, pirmą kartą pildydami bilietą nurodykite, kokia nuolaida Jums turi būti taikoma. Kitą kartą pildant bilietą nuolaida bus taikoma automatiškai.


Kortelę papildyti norimos rūšies bilietu galima ne tik Vilniečio kortelės ženklu pažymėtose pardavimo vietose, bet ir interneto tinklapyje adresu
https://e.vilniusticket.lt/ . Šioje Vilniečio kortelės klientų savitarnos svetainėje, tapus registruotu vartotoju, suteikiama galimybė papildyti Vilniečio kortelę, patikrinti bilietų ar pinigų likutį, matyti išsamią veiksmų ataskaitą, bei užsisakyti priminimus apie kortelėje esančių bilietų galiojimo trukmę ar pinigų likutį.

Kaip pasikeisti kortelei priskirtą nuolaidą?

Jei ateityje norėsite pasikeisti nuolaidos tipą (pvz. studentas baigia studijas ir jam nebe priklauso nuolaida), Jums reikės atvykti į SĮ „Susisiekimo paslaugos“ Klientų aptarnavimo centrą, Gedimino pr. 9A. Kortelėje negali būti jokios rūšies aktyvintų arba neaktyvintų bilietų.

Kokias bilietų rūšis vienu metu galiu turėti Vilniečio kortelėje?

Naująją kortelę galima papildyti norima pinigų suma arba pasirinktais vienos rūšies elektroniniais bilietais. Vienu metu Vilniečio kortelėje gali būti nuo 1 iki 200 Lt e. pinigų, nuo 1 iki 50 30 ar 60 min bilietų ir/arba 1-2 ilgesnės trukmės terminuotieji bilietai (vienas iš jų privalo būti aktyvintas).

Kortelėje esančius pinigus galima panaudoti perkant 30 arba 60 minučių bilietą sostinės viešajame transporte. Jeigu kortelė papildyta elektroniniu bilietu, palietus komposterį pasigirs garsinis signalas, reiškiantis, kad bilietas pažymėtas (aktyvintas) bei pasirodys informacija apie bilieto rūšį ir galiojimo trukmę.

Iš Vilniečio kortelės pirmiausia nuskaitomas kortelėje esantis terminuotasis bilietas, tuomet 30 arba 60 minučių bilietai. Jei bilietai baigiasi arba jie nebuvo įkelti, galite naudotis kortelėje turimais pinigais. Vienu metu Vilniečio kortelėje galite turėti iki 50 vienos rūšies 30 arba 60 min. bilietų, 1 aktyvintą ir 1 neaktyvintą tos pačios rūšies terminuotąjį bilietą bei iki 200 Lt e. pinigų.


 

Kaip reikia žymėti naujuosius bilietus?

Naujas bilietas, pasibaigus galioti ankstesniam , automatiškai nėra aktyvinamas. Esant kitam aktyviam bilietui, palietus kortele komposterį viešojo transporto priemonėje, bilietas taip pat automatiškai negali būti aktyvintas. Esant aktyviam bilietui, bet kurį kitą kartą palietus Vilniečio kortele geltonąjį komposterį, ekrane matoma informacija apie bilieto galiojimo laiką, pinigų ir bilietų likutį.

Naują bilietą aktyvindami palieskite Vilniečio kortele komposterį ir laukite garsinio signalo. Kortelę reikia laikyti tol, kol komposterio ekrane pasirodo informacija apie sėkmingą kelionės apmokėjimą, bilieto galiojimo laiką, bilietų ir pinigų likutį. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į bilieto galiojimo laiką, kad būtų įsitikinta, ar bilietas tikrai aktyvintas.Jei Vilniečio kortelėje turite tik e. pinigų ir norite įsigyti 30 arba 60 minučių bilietą, kortele palieskite komposterį, pasirinkite norimą bilieto rūšį ir dar kartą palieskite komposterį, kad būtų aktyvintas Jūsų pasirinktas bilietas.


Ką reiškia komposterio garsiniai signalai ir kada jie pasigirsta?

Garsinį signalą komposteryje išgirsite tik aktyvindami naują bilietą. Jokio signalo negirdėsite tikrindami, iki kada galioja anksčiau aktyvintas bilietas. Jei Jūsų kortelė tuščia ar joje yra per mažai pinigų,  komposteryje pasigirs įspėjamasis signalas.

Kaip pasitikrinti aktyvinto bilieto galiojimo laiką?

Patikrinti aktyvinto bilieto galiojimo trukmę, bilietų ir/ar pinigų likutį galite viešajame transporte kortele prilietus prie komposterio, užsukus į Klientų aptarnavimo centrą (Gedimino pr. 9A), susisiekus telefonu (+370 5) 210 7050, el. paštu info@vilniusticket.lt, arba prisiregistravus klientų savitarnoje internete PATIKRINIMAS.

Kiek laiko galioja aktyvintas 30, 60 minučių ar 1, 3 bei 10 dienų bilietas?

Aktyvintas bilietas galioja atitinkamai 30, 60 minučių, 24, 72 ir 240 valandų nenutrūkstamai. T.y. jei 1 dienos terminuotąjį bilietą aktyvinsite 9 val. ryto, jis galios iki kitos dienos 8 valandos 59 minučių.

Bilietas aktyvinamas pridėjus kortelę prie geltonos spalvos komposterio autobuse arba troleibuse ir sulaukus garsinio signalo. Po bilieto aktyvinimo bet kurį kitą kartą kortelę pridėję prie komposterio ekrane matysite bilieto galiojimo terminą.

Kiek laiko galioja 30 dienų terminuotasis bilietas?

Anksčiau galiojusius mėnesio bilietus nuo 2012-08-15 pakeitė 30 dienų bilietai ir 30 dienų bilietai, galiojantys tik darbo dienomis. Skirtingai nei mėnesio bilietas, galiojęs nuo pirmos iki paskutinės mėnesio dienos, 30 dienų bilietas galioja 30 kalendorinių dienų, pirmą kartą jį pažymėjus.

Pavyzdžiui, pirmą kartą pažymėjus bilietą balandžio 9 dieną, bilietas galios iki gegužės 8 dienos imtinai.

Visi bilietai yra skirti važiuoti tiek autobusais, tiek troleibusais.

Kaip galioja 30 dienų bilietas, skirtas važiuoti tik darbo dienomis?

30 dienų bilietas nuo jo aktyvinimo galioja 30 kalendorinių dienų, taigi apie 20-22 darbo dienas.

Kaip, pasikeitus bilietų sistemai, yra vykdoma keleivių kontrolė?

Keleivių kontrolė, tikrindama bilietus, atsižvelgia į laiką, per kurį transportas turėjo atvykti pagal grafiką. Jeigu transporto priemonė nukryptų nuo grafiko ir maršrute užtruktų ilgiau nei planuota ir dėl to pasibaigtų jo bilieto galiojimo laikas, keleivis nebūtų baudžiamas.

Kontrolieriai turi tikslius duomenis, kaip mieste juda viešasis transportas. Esant nuo keleivio nepriklausančioms aplinkybėms (pavyzdžiui, eismo spūsties dėl kurios transportas nesilaikys grafiko) ar kilus ginčams dėl 30 ar 60 minučių bilieto galiojimo, yra sprendžiama kiekvienu atveju individualiai.

Kas būna, jeigu autobuse neveikia komposteriai?

Jei viešojo transporto priemonėje neveikia komposteris, siūlome pažymėti bilietą, naudojantis kitais transporto priemonėje esančiais komposteriais. Jeigu nei vienas komposteris neveikia – keleivis nėra baudžiamas.

Rytais tuo pačiu maršrutu tenka važiuoti apie 40 min, o vidudienį 25 min. Kurį bilietą pirkti?

Esant skirtingai kelionės trukmei, siūlome papildyti kortelę norima pinigų suma ir, kelionės pradžioje prilietus ją prie komposterio, pasirinkti norimą bilieto rūšį – 30 arba 60 minučių. Jei viešuoju transportu naudojatės kasdien – siūlome įsigyti 30 dienų bilietą.

Visuomet pravartu pasiskaičiuoti ir rinktis ekonomiškai naudingiausią bilieto rūšį: pavyzdžiui, jei darbo dienomis (maždaug 22 dienas per mėnesį) naudositės dviejų rūšių bilietais, išleisite apie 120 Lt, tuo tarpu 30 dienų bilietas, galiojantis tik darbo dienomis, jums kainuos 90 Lt.

Kaip yra traktuojami atvejai, kai 30 ar 60 minučių bilieto galiojimas baigiasi dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo keleivio, pvz., dėl eismo spūsčių, avarijos?

Tvarkaraščiai Vilniaus mieste sudaromi atsižvelgiant į esamus nuolatinius transporto srautus ir grūstis. Jei transporto priemonė užtruktų maršrute dėl nepriklausančių nuo keleivio aplinkybių, kontrolieriai šią informaciją turės ir reaguos atsižvelgdami į susidariusią situaciją.

30 ir 60 min. bilietams yra  taikomas 10 minučių tolerancijos laikotarpis persėdimui.